Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 08 : 1.464
Năm 2022 : 47.630
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO V/v thực hiện công tác tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023 trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Căn cứ Công văn số 1812/SGDĐT-QLT ngày 22/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thực hiện công tác tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022 - 2023, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện một số nội dung sau:

UBND QUẬN HOÀNG MAI

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           

Hoàng Mai, ngày 23 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện công tác tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non,

lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023 trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Căn cứ Công văn số 1812/SGDĐT-QLT ngày 22/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thực hiện công tác tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022 - 2023, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện một số nội dung sau:

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

Sở Giáo dục và Đào tạo mở Hệ thống từ ngày 23/6/2022 đến hết ngày 24/6/2022; các đơn vị khẩn trương rà soát, hoàn thiện dữ liệu phục vụ tuyển sinh:

- Thực hiện rà soát, chỉnh sửa, bổ sung thông tin Thủ trưởng (nếu có thay đổi).

- Tiếp tục ra soát, bổ sung, cập nhật thông tin cá nhân của học sinh mầm non 5 tuổi, lớp 5 năm học 2021 - 2022 (họ và tên, hộ khẩu thường trú, nơi ở ...) đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, đúng quy định. Rà soát công tác bàn giao tài khoản cá nhân của học sinh cho phụ huynh học sinh đảm bảo đầy đủ, chính xác, bảo mật.

II. VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

1. Thời gian vận hành thử nghiệm: từ 00 giờ 00 ngày 25/6/2022 đến 24 giờ 00 ngày 27/6 2022, cụ thể như sau:

- Từ 00 giờ 00 ngày 25/6/2022 đến 24 giờ 00 ngày 25/6/2022: vận hành thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1.

- Từ 00 giờ 00 ngày 26/6/2022 đến 24 giờ 00 ngày 26/6/2022: vận hành thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường mầm non.

- Từ 00 giờ 00 ngày 27/6/2022 đến 24 giờ 00 ngày 27/6/2022: vận hành thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6.

2. Nhiệm vụ

a. Các cơ sở giáo dục hướng dẫn đối với phụ huynh học sinh:

- Chuẩn bị cơ sở vật chất: máy tính có kết nối mạng Internet; Máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối Wifi, 3G, 4G,...

- Theo dõi hướng dẫn tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh,... và thực hiện thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên cổng điện tử https://tsdaucap.hanoi.gov.vn.

- Tiếp nhận tài khoản cá nhân của học sinh (mã học sinh, mật khẩu) tại cơ sở giáo dục (học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 1 nhận tài khoản cá nhân tại trường mầm non nơi trẻ học lớp mầm non 5 tuổi học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 nhận tài khoản tại các trường tiểu học nơi học sinh học lớp 5).

Lưu ý:

+ Phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho học sinh vào lớp 1 và lớp 6 bằng tài khoản của học sinh; đăng ký tuyển sinh cho trẻ 5 tuổi vào các trường mầm non bằng cách cập nhập đầy đủ thông tin học sinh vào các nội dung đăng ký theo hướng dẫn trên công điện tử https://tsdaucap.hanoi.gov.vn.

+ Sau ngày 27/6/2022 hệ thống sẽ huỷ toàn bộ dữ liệu đăng ký thử nghiệm, kết quả tuyển sinh năm học 2022 - 2023 của học sinh chỉ được chấp nhận trong thời gian đăng ký chính thức được quy định tại Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 06/06/2022 của UBND Quận.

b) Đối với các cơ sở giáo dục:

- Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, nhân sự và các điều kiện để triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống (phòng tuyển sinh, máy tính, máy in, qui trình, phân công rõ người, rõ việc ... ).

- Sẵn sàng dữ liệu phục vụ tuyển sinh, mã học sinh, hướng dẫn phụ huynh học sinh tìm hiểu, theo dõi các thông tin về tuyển sinh và thực hiện đăng ký thử nghiệm tại công điện tử https://tsdaucap.hanoi.gov.vn. Tổ công tác hỗ trợ tuyến sinh trực tuyến của các đơn vị thường trực trong thời gian vận hành thử nghiệm để kịp thời hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc, hỗ trợ phụ huynh học sinh.

- Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm về phòng Giáo dục và Đào tạo (qua các Tổ nghiệp vụ) trước 07 giờ 00 ngày 28/6/2022 (thứ Ba).

III. TRIỂN KHAI CHÍNH THỨC TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2022-2023

Thời gian triển khai chính thức công tác tuyển sinh trực tuyến năm học 2022-2023 được quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 06/06/2022 của UBND Quận, cụ thể là:

- Tuyển sinh vào lớp 1: từ 00 giờ 00 ngày 01/7/2022 đến 24 giờ 00 ngày 03/7/2022.

- Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: từ 00 giờ 00 ngày 04/7/2022 đến 24 giờ 00 ngày 06/7/2022.

- Tuyển sinh vào lớp 6: từ 00 giờ 00 ngày 07/7/2022 đến 24 giờ 00 ngày 09/7/2022.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022 - 2023. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo về phòng Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản hoặc điện thoại qua các tổ nghiệp vụ phòng Giáo dục và Đào tạo để được hỗ trợ, xem xét giải quyết./.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Tác giả: TRƯỜNG THCS VĨNH HƯNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới