Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 08 : 1.462
Năm 2022 : 47.628
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Công văn số 1363/SGD&ĐT-QLT ngày 06/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021;

 

UBND QUẬN HOÀNG MAI

TRƯỜNG THCS VĨNH HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số: 18/KH-THCSVH                                                                 Vĩnh Hưng, ngày 25 tháng 6 năm 2020


KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021

        Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

        Căn cứ Công văn số 1363/SGD&ĐT-QLT ngày 06/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021;

       Căn cứ Công văn số 1137/UBND-GDĐT ngày 12/5/2019 của UBND quận Hoàng Mai về việc chuẩn bị công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021;

        Căn cứ Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 18/6/2020 của UBND quận Hoàng Mai về việc Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lịch học của các trường công lập và kết quả chọn sách giáo khoa năm học 2020-2021;

        Căn cứ vào Biên bản họp ngày 19/5/2020 của UBND phường Vĩnh Hưng với các trường học trên địa bàn phường;

       Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn phường, tình hình thực tế về CSVC và đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường,

Trường THCS Vĩnh Hưng xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS (CMHS); góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở.   

2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn phường, đề xuất phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho HS. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh. 

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp.

4. Tuyệt đối không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước Hiệu trưởng. Hiệu trưởng nhà trường là người chịu trách nhiệm cuối cùng và chịu trách nhiệm trước phòng GD&ĐT và UBND Quận về công tác tuyển sinh của đơn vị mình.

B. NỘI DUNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

1. Phương thức và đối tượng:

- Phương thức: Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND Quận quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành phố.

- Đối tượng: Những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, sinh sống trên địa bàn phường Vĩnh Hưng.

2. Độ tuổi dự tuyển:

- Tuổi của HS vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2009).

- Những trường hợp đặc biệt:

+ HS được học vượt lớp hoặc HS được vào học tiểu học có độ tuổi cao hơn quy định thì tuổi vào lớp 6 căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học.

+ HS là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào lớp 6 với độ tuổi cao hơn 03 tuổi so với quy định.

- HS không được lưu ban quá 2 lần trong một cấp học.

3. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin dự tuyển vào trung học cơ sở (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp.

- Bản chính học bạ tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận Hoàng Mai hoặc giấy của Công an phường Vĩnh Hưng, xác nhận cư trú tại địa bàn (theo quy định).

- Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).

4. Thời gian tuyển sinh

4.1. Cấp mã số cho HS:

HS nhận mã số tuyển sinh và mật khẩu tại trường tiểu học (nơi học sinh hoàn thành chương trình lớp 5) trước ngày 01/7/2020.

4.2. Thời gian tuyển sinh

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Từ ngày 07/8/2020 đến hết ngày 09/8/2020 (PHHS thực hiện tại nhà).

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 13/8/2020 đến hết ngày 15/8/2020 (tại trường).

- Tuyển sinh bổ sung: Sau ngày 15/8/2020, nếu nhà trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu giao, trường báo cáo phòng GD&ĐT Quận. Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, nếu được phòng GD&ĐT Quận cho phép, nhà trường tiếp tục tuyển sinh bổ sung cho đủ chỉ tiêu từ ngày 18/8/2020 đến ngày 20/8/2020.

5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh

- Chỉ tiêu: 510 HS/12 lớp, trung bình 43HS/lớp.

- Địa bàn tuyển sinh: phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhà trường chủ động phối hợp với UBND phường Vĩnh Hưng trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công; chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2020-2021 của trường, báo cáo phòng GD&ĐT. Tham gia đầy đủ hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT tổ chức hướng dẫn. Nhà trường phối hợp với UBND phường tổ chức tuyên truyền Kế hoạch tuyển sinh của trường trên địa bàn phường bắt đầu từ ngày 30/6/2020.

2. Thông báo công khai Kế hoạch tuyển sinh thông qua các hình thức: dán tại trường, đăng tải trên Website của trường, thông báo trên loa phát thanh của phường Vĩnh Hưng. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công khai về cam kết chất lượng GDĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).

3. Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS và cha mẹ HS về Kế hoạch tuyển sinh trực tuyến, cách thức thực hiện tuyển sinh trực tuyến.

4. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất để hỗ trợ cha mẹ HS tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6, cụ thể:

* Về CSVC:

- 05 máy tính có kết nối mạng, đủ điều kiện hỗ trợ CMHS tuyển sinh trực tuyến.

- 02 phòng tuyển sinh có bàn, ghế, quạt, đèn, nước uống…

* Về nhân sự:

- Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) gồm 07 đồng chí, được tập huấn về công tác tuyển sinh.

* Công tác đảm bảo an ninh:

- Có đội ngũ bảo vệ hướng dẫn, trông xe (miễn phí).

- Có hệ thống Camera an ninh tại cổng và khu vực tuyển sinh.

- Có GV hướng dẫn tại khu vực tuyển sinh.

5. Hội đồng tuyển sinh của nhà trường năm học 2020-2021 do đồng chí Trưởng phòng GD&ĐT Quận ra quyết định thành lập, HĐTS có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.

6. Hướng dẫn CMHS truy cập vào trang sổ liên lạc điện tử để theo dõi kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả học tập... Bố trí bộ phận hỗ trợ CMHS, giải đáp thắc mắc và thực hiện tuyển sinh theo quy định.

7. Tạo điều kiện thuận lợi cho CMHS rút hồ sơ tuyển sinh khi có nhu cầu.

8. Tổ chức tuyển sinh:

a. Cán bộ tuyển sinh thực hiện kiểm tra hồ sơ (theo quy định), đặc biệt kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân HS như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh… trong Giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ, dữ liệu tuyển sinh trực tuyến (nếu có). Dữ liệu tuyển sinh nếu trùng khớp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính giấy khai sinh và hộ khẩu”, ký ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký, đóng dấu xác nhận. Bản sao Giấy khai sinh có xác nhận này là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ cho HS. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

b. Trong thời gian tuyển sinh, nhà trường tuyệt đối không thu hoặc vận động CMHS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

c. Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến, đặc biệt khi trường đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao.

9. Phân công trách nhiệm và lịch trực cụ thể cho từng thành viên trong HĐTS (Phụ lục đính kèm).

10. Kết thúc tuyển sinh, nhà trường lập danh sách học sinh đã tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh phòng GD&ĐT Quận và UBND phường Vĩnh Hưng.

11. Chế độ báo cáo và tiến độ thực hiện:

- Ngày 30/6/2020: Nhà trường công khai, tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng của phường, của trường, niêm yết tại cổng trường và khu vực tuyển sinh.

- Từ 07/8/2020 đến 9/8/2020: Hướng dẫn, hỗ trợ CMHS tuyển sinh trực tuyến.

- Từ 13/8/2020 đến 15/8/2020: Tuyển sinh trực tiếp.

- 11h00’ ngày 16/8/2020: Trường báo cáo PGD về kết quả tuyển sinh và đề xuất tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu).

- Từ 18/8/2020 đến 20/8/2020: Tuyển sinh bổ sung nếu chưa đủ chỉ tiêu và được phép của phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Từ 20/8/2020 đến 23/8/2020: Hoàn thành cập nhật dữ liệu TS vào phần mềm sổ điểm điện tử.

- Ngày 24/8/2020: Nộp báo cáo chính thức công tác TS về PGD

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 của trường THCS Vĩnh Hưng năm học 2020-2021. Nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo trực tiếp với Hiệu trưởng nhà trường để được giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai để báo cáo;

- UBND phường Vĩnh Hưng để báo cáo;

- CB, GV, NV nhà trường để thực hiện;

- Cổng thông tin điện tử trường THCS Vĩnh Hưng;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Bùi Thị Thân

 

 

 

XÉT DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀNG MAI

 

 

PHỤ LỤC

Phân công nhiệm vụ và lịch trực tuyển sinh năm học 2020 - 2021

(Kèm theo Kế hoạch số 18/KH-THCSVH ngày 25/5/2020

của trường THCS Vĩnh Hưng)

          I. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐTS

1. Chủ tịch Hội đồng:

- Chịu trách nhiệm điều hành, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong HĐTS.

- Chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh của nhà trường trước UBND quận Hoàng Mai, phòng GD&ĐT.

- Giải quyết các nội dung phát sinh, các ý kiến kiến nghị của CMHS trong thời gian tuyển sinh.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Thực hiện nhiệm vụ đ/c Chủ tịch HĐ giao và nội dung công việc phát sinh (nếu cần)

- Trực tuyển sinh theo Lịch làm việc của HĐTS.

3. Thư ký Hội đồng:

- Ghi chép đầy đủ biên bản làm việc từng ngày của HĐTS.

- Cập nhật hồ sơ tuyển sinh hàng ngày.

- Thống kê số liệu tuyển sinh theo quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

4. Ủy viên trong Hội đồng:

- Hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến (theo quy định).

- Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh trực tiếp gồm:

+ Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh theo Lịch phân công.

+ Kiểm tra hồ sơ, đối khớp thông tin của học sinh đến tuyển sinh, ký xác nhận thông tin theo quy định.

+ Hướng dẫn CMHS hoàn thành thủ tục tuyển sinh.

+ Tổng hợp, nộp hồ sơ tuyển sinh cho Thư ký HĐTS cuối mỗi ngày.

- Thực hiện nhiệm vụ phát sinh đột xuất (nếu cần).

II. Lịch trực tuyển sinh năm học 2020 - 2021:

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới