Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Tháng 12 : 693
Năm 2022 : 1.247.656
 03/12/22  Tin giáo dục  7
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP CHỨNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐỢT 3 - NĂM 2022Trường THCS Vĩnh Hưng: - Đạt Kiểm định chất lượng cấp độ 2 - Đạt Chuẩn QG cấp độ 1 (công nhận chuẩn lại lần thứ 2).
 15/11/22  Thông báo  68
Năm học 2022-2023, trường THCS Vĩnh Hưng cần tuyển dụng giáo viên các bộ môn sau:1. GDCD2. Địa3. Sử4. Tin5. Khoa học tự nhiên (hoặc Lí, Hóa, Sinh)
 08/11/22  Thông báo từ Sở  47
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ 01/01/2015; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Bảo hiểm Y ...
 27/10/22  Hoạt động  73
Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-HKH của Hội khuyến học quận Hoàng Mai về việc Trao học bổng khuyến học, khuyến tài cho giáo viên, học sinh năm 2022 và Quyết định số 45/QĐ-HKH về việc Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm 2022. Căn cứ Công văn số 46/HKH-HM về việc nhận và trao học bổng khuyến học, ...
 24/06/22  Hoạt động  488
Căn cứ Công văn số 942/SGD&ĐT-QLT ngày 12/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Căn cứ Công văn số 704/UBND-GDĐT ngày 07/4/2022 của UBND quận Hoàng Mai; Căn cứ Công văn số 803/UBND-GDĐT ngày18/4/2022 của UBND quận Hoàng Mai về việc chuẩn bị công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp ...
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới