Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Tháng 09 : 3.042
Năm 2020 : 28.434
 10/04/20  Hoạt động  181
Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ kêu gọi toàn dân "chống dịch như chống giặc" và của Bộ Giáo dục và Đào tạo "tạm dừng đến trường, không dừng học". Trường trung học cơ sở Vĩnh Hưng đã gửi thư ngỏ đến phụ huynh học sinh để tuyên truyền và đề nghị phụ huynh học sinh phối kết hợp với giáo viên ...
 10/04/20  Tin tức  238
Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ kêu gọi toàn dân "chống dịch như chống giặc" và của Bộ Giáo dục và Đào tạo "tạm dừng đến trường, không dừng học". Trường trung học cơ sở Vĩnh Hưng đã gửi thư ngỏ đến phụ huynh học sinh để tuyên truyền và đề nghị phụ huynh học sinh phối kết hợp với giáo viên ...
 20/09/18  Nội quy, quy định  171
Học sinh vào hoặc ra khỏi phòng máy tuân theo mọi hướng dẫn của giáo viên dạy. Để giầy dép ngay ngắn vào giá. Học sinh sử dụng máy theo đúng nọi quy của tiết....
 20/09/18  Nội quy, quy định  135
Nội quy chung Cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường được mượn, thuê sánh, báo đọc tại chỗ hoặc đưa về nhà nghiên cứu và học tập. Bạn đọc muốn mượn....
 20/09/18  Nội quy, quy định  191
Không được tự ý lấy đồ dùng khi chưa có sự đồng ý cảu người phụ trách Mượn đồ dùng phải đăng ký trước 1 tuần theo lịch đăng ký của tổ, nhóm. Lịch....
 20/09/18  Nội quy, quy định  497
.1 Giáo viên dạy phải đăng kí sử dụng trước 1 tuần để nhà trường có kế hoạch phục vụ. Khi có tiết dạy, giáo viên mượn chìa khóa của nhân viên phòng đồ....
 20/09/18  Nội quy, quy định  138
Vào phòng thí nghiệm phải có trang phục gọn gàng, chỉ mang sách vở đúng yêu cầu của mỗi tiết học. Phải tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy an toàn khi làm thí....
 20/09/18  Nội quy, quy định  165
NỘI QUY PHÒNG CHUẨN BỊ THỰC HÀNH VẬT LÝ Sử dụng phải thông qua nhân viên phụ trách đồ dùng dạy học, ghi sổ đăng kí sử dụng và bàn giao đầy đủ. Sử....
 20/09/18  Nội quy, quy định  384
Vào phòng thí nghiệm phải có trang phục gọn gàng, chỉ mang sách vở đúng yêu cầu của mỗi tiết học. Phải tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy an toàn khi làm thí....
 20/09/18  Nội quy, quy định  195
Giáo viên sử dụng phòng đa năng phải thực hiện đúng những quy định sau: Phải đăng kí sử dụng phòng đa năng trước 1 tuần để cán bộ trực phòng có kế hoạch....
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới