Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Tháng 08 : 576
Năm 2020 : 21.582
Liên kết website
Tin mới nhất
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2020 - 2021 (30/07/2020)

 

UBND QUẬN HOÀNG MAI

TRƯỜNG THCS VĨNH HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số: 18/KH-THCSVH                                                                 Vĩnh Hưng, ngày 25 tháng 6 năm 2020


KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021

        Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

        Căn cứ Công văn số 1363/SGD&ĐT-QLT ngày 06/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021;

       Căn cứ Công văn số 1137/UBND-GDĐT ngày 12/5/2019 của UBND quận Hoàng Mai về việc chuẩn bị công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021;

        Căn cứ Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 18/6/2020 của UBND quận Hoàng Mai về việc Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lịch học của các trường công lập và kết quả chọn sách giáo khoa năm học 2020-2021;

        Căn cứ vào Biên bản họp ngày 19/5/2020 của UBND phường Vĩnh Hưng với các trường học trên địa bàn phường;

       Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn phường, tình hình thực tế về CSVC và đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường,

Trường THCS Vĩnh Hưng xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS (CMHS); góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở.   

2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn phường, đề xuất phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho HS. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh. 

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp.

4. Tuyệt đối không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước Hiệu trưởng. Hiệu trưởng nhà trường là người chịu trách nhiệm cuối cùng và chịu trách nhiệm trước phòng GD&ĐT và UBND Quận về công tác tuyển sinh của đơn vị mình.

B. NỘI DUNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

1. Phương thức và đối tượng:

- Phương thức: Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND Quận quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành phố.

- Đối tượng: Những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, sinh sống trên địa bàn phường Vĩnh Hưng.

2. Độ tuổi dự tuyển:

- Tuổi của HS vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2009).

- Những trường hợp đặc biệt:

+ HS được học vượt lớp hoặc HS được vào học tiểu học có độ tuổi cao hơn quy định thì tuổi vào lớp 6 căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học.

+ HS là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào lớp 6 với độ tuổi cao hơn 03 tuổi so với quy định.

- HS không được lưu ban quá 2 lần trong một cấp học.

3. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin dự tuyển vào trung học cơ sở (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp.

- Bản chính học bạ tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận Hoàng Mai hoặc giấy của Công an phường Vĩnh Hưng, xác nhận cư trú tại địa bàn (theo quy định).

- Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).

4. Thời gian tuyển sinh

4.1. Cấp mã số cho HS:

HS nhận mã số tuyển sinh và mật khẩu tại trường tiểu học (nơi học sinh hoàn thành chương trình lớp 5) trước ngày 01/7/2020.

4.2. Thời gian tuyển sinh

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Từ ngày 07/8/2020 đến hết ngày 09/8/2020 (PHHS thực hiện tại nhà).

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 13/8/2020 đến hết ngày 15/8/2020 (tại trường).

- Tuyển sinh bổ sung: Sau ngày 15/8/2020, nếu nhà trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu giao, trường báo cáo phòng GD&ĐT Quận. Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, nếu được phòng GD&ĐT Quận cho phép, nhà trường tiếp tục tuyển sinh bổ sung cho đủ chỉ tiêu từ ngày 18/8/2020 đến ngày 20/8/2020.

5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh

- Chỉ tiêu: 510 HS/12 lớp, trung bình 43HS/lớp.

- Địa bàn tuyển sinh: phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhà trường chủ động phối hợp với UBND phường Vĩnh Hưng trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công; chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2020-2021 của trường, báo cáo phòng GD&ĐT. Tham gia đầy đủ hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT tổ chức hướng dẫn. Nhà trường phối hợp với UBND phường tổ chức tuyên truyền Kế hoạch tuyển sinh của trường trên địa bàn phường bắt đầu từ ngày 30/6/2020.

2. Thông báo công khai Kế hoạch tuyển sinh thông qua các hình thức: dán tại trường, đăng tải trên Website của trường, thông báo trên loa phát thanh của phường Vĩnh Hưng. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công khai về cam kết chất lượng GDĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).

3. Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS và cha mẹ HS về Kế hoạch tuyển sinh trực tuyến, cách thức thực hiện tuyển sinh trực tuyến.

4. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất để hỗ trợ cha mẹ HS tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6, cụ thể:

* Về CSVC:

- 05 máy tính có kết nối mạng, đủ điều kiện hỗ trợ CMHS tuyển sinh trực tuyến.

- 02 phòng tuyển sinh có bàn, ghế, quạt, đèn, nước uống…

* Về nhân sự:

- Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) gồm 07 đồng chí, được tập huấn về công tác tuyển sinh.

* Công tác đảm bảo an ninh:

- Có đội ngũ bảo vệ hướng dẫn, trông xe (miễn phí).

- Có hệ thống Camera an ninh tại cổng và khu vực tuyển sinh.

- Có GV hướng dẫn tại khu vực tuyển sinh.

5. Hội đồng tuyển sinh của nhà trường năm học 2020-2021 do đồng chí Trưởng phòng GD&ĐT Quận ra quyết định thành lập, HĐTS có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.

6. Hướng dẫn CMHS truy cập vào trang sổ liên lạc điện tử để theo dõi kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả học tập... Bố trí bộ phận hỗ trợ CMHS, giải đáp thắc mắc và thực hiện tuyển sinh theo quy định.

7. Tạo điều kiện thuận lợi cho CMHS rút hồ sơ tuyển sinh khi có nhu cầu.

8. Tổ chức tuyển sinh:

a. Cán bộ tuyển sinh thực hiện kiểm tra hồ sơ (theo quy định), đặc biệt kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân HS như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh… trong Giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ, dữ liệu tuyển sinh trực tuyến (nếu có). Dữ liệu tuyển sinh nếu trùng khớp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính giấy khai sinh và hộ khẩu”, ký ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký, đóng dấu xác nhận. Bản sao Giấy khai sinh có xác nhận này là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ cho HS. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

b. Trong thời gian tuyển sinh, nhà trường tuyệt đối không thu hoặc vận động CMHS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

c. Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến, đặc biệt khi trường đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao.

9. Phân công trách nhiệm và lịch trực cụ thể cho từng thành viên trong HĐTS (Phụ lục đính kèm).

10. Kết thúc tuyển sinh, nhà trường lập danh sách học sinh đã tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh phòng GD&ĐT Quận và UBND phường Vĩnh Hưng.

11. Chế độ báo cáo và tiến độ thực hiện:

- Ngày 30/6/2020: Nhà trường công khai, tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng của phường, của trường, niêm yết tại cổng trường và khu vực tuyển sinh.

- Từ 07/8/2020 đến 9/8/2020: Hướng dẫn, hỗ trợ CMHS tuyển sinh trực tuyến.

- Từ 13/8/2020 đến 15/8/2020: Tuyển sinh trực tiếp.

- 11h00’ ngày 16/8/2020: Trường báo cáo PGD về kết quả tuyển sinh và đề xuất tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu).

- Từ 18/8/2020 đến 20/8/2020: Tuyển sinh bổ sung nếu chưa đủ chỉ tiêu và được phép của phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Từ 20/8/2020 đến 23/8/2020: Hoàn thành cập nhật dữ liệu TS vào phần mềm sổ điểm điện tử.

- Ngày 24/8/2020: Nộp báo cáo chính thức công tác TS về PGD

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 của trường THCS Vĩnh Hưng năm học 2020-2021. Nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo trực tiếp với Hiệu trưởng nhà trường để được giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai để báo cáo;

- UBND phường Vĩnh Hưng để báo cáo;

- CB, GV, NV nhà trường để thực hiện;

- Cổng thông tin điện tử trường THCS Vĩnh Hưng;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Bùi Thị Thân

 

 

 

XÉT DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀNG MAI

 

 

PHỤ LỤC

Phân công nhiệm vụ và lịch trực tuyển sinh năm học 2020 - 2021

(Kèm theo Kế hoạch số 18/KH-THCSVH ngày 25/5/2020

của trường THCS Vĩnh Hưng)

          I. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐTS

1. Chủ tịch Hội đồng:

- Chịu trách nhiệm điều hành, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong HĐTS.

- Chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh của nhà trường trước UBND quận Hoàng Mai, phòng GD&ĐT.

- Giải quyết các nội dung phát sinh, các ý kiến kiến nghị của CMHS trong thời gian tuyển sinh.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Thực hiện nhiệm vụ đ/c Chủ tịch HĐ giao và nội dung công việc phát sinh (nếu cần)

- Trực tuyển sinh theo Lịch làm việc của HĐTS.

3. Thư ký Hội đồng:

- Ghi chép đầy đủ biên bản làm việc từng ngày của HĐTS.

- Cập nhật hồ sơ tuyển sinh hàng ngày.

- Thống kê số liệu tuyển sinh theo quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

4. Ủy viên trong Hội đồng:

- Hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến (theo quy định).

- Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh trực tiếp gồm:

+ Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh theo Lịch phân công.

+ Kiểm tra hồ sơ, đối khớp thông tin của học sinh đến tuyển sinh, ký xác nhận thông tin theo quy định.

+ Hướng dẫn CMHS hoàn thành thủ tục tuyển sinh.

+ Tổng hợp, nộp hồ sơ tuyển sinh cho Thư ký HĐTS cuối mỗi ngày.

- Thực hiện nhiệm vụ phát sinh đột xuất (nếu cần).

II. Lịch trực tuyển sinh năm học 2020 - 2021:

 

 

 

BÀI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG “NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” THÁNG 7/ 2020 (30/07/2020)

BÀI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG “NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” THÁNG 7/ 2020

             Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Người tốt, việc tốt nhiều lắm. Ở đâu cũng có, ngành nào, giới nào, địa phương nào, lứa tuổi nào cũng có”. Đối với các dân tộc phương Đông thì “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. “Lấy gương người tốt, việc tốt giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Điều mà Bác Hồ quan tâm là làm sao giới thiệu những gương người tốt, việc tốt để mọi người noi gương, học tập và làm theo, đó cũng là cách để giới thiệu “những bông hoa rất đẹp trong vườn hoa chung của dân tộc”. Thực hiện lời dạy của người, mỗi người trong tập thể trường THCS Vĩnh Hưng luôn là những bông hoa đẹp, trong đó có một bông hoa rực rỡ, ngày ngày ngát hương, ngày ngày bám trường, bám lớp, bên cạnh các đồng nghiệp để góp phần làm đẹp cho đời. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Thúy Quỳnh – Phó Chủ tịch Công đoàn nhà trường.

 

            Thúy Quỳnh - một trong những tấm gương tiêu biểu về sự chỉn chu và trách nhiệm trong công việc. Cô sinh năm 1970 tại Hà Nội – một mảnh đất ngàn năm văn hiến. Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ngày ngày ngắm nhìn thầy giáo, cô giáo của mình trên bục giảng, cô đã luôn ước mơ lớn lên mình sẽ trở thành cô giáo. Năm 1988 cô vô cùng hạnh phúc khi được biết mình trúng tuyển trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn, Bắc Ninh. Năm 1998  cô lại vinh dự được học tập, rèn luyện tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua một quá trình công tác, Năm 1999 được UBND Quận Hoàng Mai giao nhiệm vụ công tác tại trường THCS Vĩnh Hưng, đây là ngôi nhà thứ hai mà cô gắn bó từ đó đến bây giờ.

               Từ khi công tác dưới mái trường THCS Vĩnh Hưng, ngoài công tác giảng dạy và chủ nhiệm, được sự tín nhiện của tập thể, cô kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng trong trường như Tổng phụ trách, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Thanh niên, Chủ tịch Công đoàn và hiện nay cô đang đảm nhiệm công tác Phó Chủ tịch Công đoàn trường THCS Vĩnh Hưng.

              Là một giáo viên giảng dạy môn Thể dục,  cô luôn năng nổ, nhiệt tình, mẫu mực, có trách nhiệm, luôn hết lòng vì học sinh, luôn ý thức rằng để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thì người giáo viên cần phải có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc và yêu thương học sinh như con em ruột của mình. Trong quá trình dạy học, cô không chỉ dạy trên lớp mà tận dụng mọi thời điểm, truyền đạt kiến thức, truyền sự nhiệt tình, say sưa cho học sinh, bồi dưỡng cho các em phương pháp và ý chí quyêt tâm trong học tập. Cô luôn xứng đáng là tấm gương sáng về người giáo viên - người mẹ hiền trong môi trường Sư phạm.

    Bằng tất cả tình yêu nghề, lòng mến thương con trẻ, cùng với sự nhiệt tình, năng động của bản thân, cô giáo Nguyễn Thị Thúy Quỳnh luôn nghiêm khắc với chính mình để rèn luyện phẩm chất đạo đức n giáo. Không ngừng học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn. Luôn khát khao mang lại những bài giảng hay với phương pháp giảng dạy khoa học. Để làm được điều đó, cô luôn là người đi đầu trong mọi công việc, không ngại khó, ngại khổ, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước lãnh đạo và tập thể, cô luôn đi đầu về đổi mới phương pháp dạy học đồng thời cô còn là một giáo viên chủ nhiệm tâm huyết, tài năng, lớp cô chủ nhiệm luôn trong tốp dẫn đầu của nhà trường trong các phong trào thi đua. Đặc biệt, nhiều năm do trường thiếu giáo viên cô đã xung phong chủ nhiệm song song hai lớp và lớp nào cô cũng nhận được sự yêu quý của học sinh và tập thể lớp do cô chủ nhiệm luôn là Chi đội vững mạnh, cô luôn được BGH tin tưởng, đồng nghiệp mến phục và sự thương yêu, kính trọng cuả học sinh.

                Với phụ huynh HS, cô gây dựng mối liên kết đối tác chặt chẽ dựa trên sự lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau. Cùng xác định mục tiêu: giúp con trẻ trưởng thành, trở thành người có trách nhiệm, được đảm bảo an toàn và học tập thành công. Đó cũng chính là gốc rễ cho sự phát triển của trẻ. Cô thường chia sẻ với chúng tôi rằng: với PH HS phải cho PH biết (chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước, của địa phương, của tổ chức, đơn vị mình), Giải thích cho PH hiểu (việc đó có lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được), bày cách cho PH làm (không phải làm thay mà PH được bàn bạc và thống nhất kế hoạch, động viên và tổ chức PH cùng thực hiện kế hoạch), kiểm tra việc thực hiện (để đôn đốc, nhắc nhở, rút kinh nghiệm, động viên đúng người). Từ đó, PH sẽ biết, sẽ hiểu rõ mục đích, nhiệm vụ của mình có yếu tố quan trọng trong sự thành công của một đứa trẻ, phải cho PH thông suốt thì mới tạo ra sự đồng thuận mà cùng nhà trường thực hiện công việc một cách vui vẻ chứ không phải là sự gượng ép, không tự nguyện, tránh tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, không được ủng hộ, không tạo sự đoàn kết gắn bó với phụ huynh… Chính bài học này mà cô đã tạo được niềm tin, sự thuyết phục trong PH và họ đã kề vai sát cánh phối kết hợp cùng GVCN để sát sao đến con trẻ.

              Đặc biệt, khi cô thấy đồng nghiệp của mình ôn thi vào 10 vất vả, cô đã không quản ngại, nề hà, sẵn sàng đồng hành cùng cùng GV bộ môn, kèm cho các em, kiểm tra việc học theo trí nhớ như học thuộc bài thơ, nắm vững tác phẩm, tác giả thể loại hay hoàn cảnh ra đời của văn bản… chị em đồng nghiệp chúng tôi hay đùa với nhau rằng: ai mà vinh dự được dạy ở lớp chị Quỳnh chủ nhiệm là đã đỡ được một nửa sự vất vả bởi có một trợ giảng tài tình… hay khi cô thấy cô trò học tập vất vả, cô đã quan tâm một cách rất thiết thực như khi thì mua cho lớp hoa quả, khi thì cốc chè, khi hộp sữa chua, khi cái bánh, gói kẹo… chính sự động viên bằng những việc làm cụ thể, rất đời thường đó mà cô luôn được các con gọi mình bằng sự thân thương mẹ Quỳnh và sự cảm động, biết ơn vô bờ của phụ huynh.

             Với tài năng  và nhiệt huyết đó, cô đã truyền dạy cho học trò những kiến thức, kĩ năng cũng như tạo cho học trò những vốn kinh nghiệm sống, gắn với thực tiễn . Những giờ học thú vị trên sân bãi hay những giờ sinh hoạt ngoại khoá, cô luôn thân thiện, gần gũi, gắn bó với học trò, bởi với cô, bao nhiêu HS trên lớp là bấy nhiêu đứa con mà cô là người mẹ, và trách nhiệm của một người mẹ là phải dạy dỗ, chỉ bảo cặn kẽ về kiến thức khoa học cũng như những kiến thức trong đời sống xã hội. đây chính là những phẩm chất đáng quý, đáng trọng của người được xã hội tôn vinh hai tiếng Người thầy.

               Đặc biệt, trong những ngày đầu tiên của xuân Canh Tý năm 2020, tình hình dịch bệnh Corona đang diễn ra nhanh và phức tạp ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của con người. Cô đã cùng BGH tuyên truyền và hướng dẫn đến HS các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang hàng ngày đúng cách, khi ho hay hắt xì phải che tay, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, súc miệng nước muối, uống nước ấm, ăn uống đầy đủ dưỡng chất, ăn chín uống sôi, mặc trang phục giữ ấm cơ thể, hạn chế đến những khu vực đông người, các khu chợ bán đồ tươi sống, không nên tiếp xúc với động vật, khi khẩu trang dùng xong phải để đúng nơi quy định, không vứt bừa bãi ra môi trường, thực hiện tổng vệ sinh, tẩy rửa, phun thuốc khử khuẩn được thực hiện rất nghiêm túc và khoa học ở mọi ngóc nghách, mọi nơi, mọi chỗ trong và ngoài nhà trường, từng bàn ghế, cửa sổ, cửa ra vào, từng tay nắm cửa, cầu thang, nền nhà, sân trường và mọi đồ dùng đều được lau dọn, vệ sinh bằng dung dịch sát khuẩn cloramin B. Tiến hành thông thoáng lớp học, chặt tỉa cành cây, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải đúng nơi quy định               

                 Trong hoàn cảnh khi tất cả các tỉnh, thành trong cả nước không cho HS đến trường học mà triển khai dạy và học trực tuyến, dạy và học qua truyền hình, giúp các em tạm dừng đến trường nhưng không dừng học, nhằm củng cố kiến thức, duy trì nề nếp học tập trong kỳ nghỉ. Với tinh thần "Trong bất cứ hoàn cảnh nào, không để học sinh bị bỏ lại phía sau", cô đã thay mặt Công đoàn  phát động Chương trình "Máy tính cho em" trong toàn trường nhằm giúp đỡ những học sinh chưa có đủ điều kiện học tập.

             Ngay sau đó, cô chủ động làm công tác dân vận như tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường và các đơn vị khác ủng hộ, giúp đỡ. Trong 01 tuần phát động (từ 27/4/2020 đến 04/5/2020), Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều người ở trong và ngoài nhà trường với các thiết bị điện tử mới hoặc đã qua sử dụng nhưng vẫn còn dùng tốt. Cụ thể: 01 tivi, 02 điện thoại thông minh, 03 laptop, và 03 bộ vi tính, và trao quà cho 09 HS của trường, trước sự hiện diện của CB, GV, NV và gia đình HS, các em và người thân đã không giấu được sự xúc động, niềm hạnh phúc bởi sự quan tâm lớn lao, tình yêu thương và lòng nhân ái của những con người với sự nghiệp trồng người.

            Một điều đáng quí nữa ở cô, đó là tình cảm mà cô dành cho đồng nghiệp, một sự lắng nghe chia sẻ và cảm thông sâu sắc. Dù trong cuộc họp hay giao tiếp với mọi người hằng ngày… Có khi có những việc căng thẳng  vẫn là những lời lẽ chuẩn mực và thái độ  bình tĩnh, tự tin. Tuy đảm nhận rất nhiều công việc khác nhưng cô luôn giành thời gian động viên, qua tâm, hỏi han đến từng cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường. Đôi lúc chỉ là sự thay đổi nhỏ của các giáo viên cô cũng nhận ra nhanh chóng để có những tác động kịp thời, giúp đỡ, động viên mọi người. Cô luôn là người để chị em giáo viên gần gũi, chia sẻ. Cô thấu hiểu tính tình của từng người, thấu hiểu đời sống gia đình cũng như tâm tư nguyện vọng của chị em. Mỗi khi gia đình của cán bộ, GV, nhân viên (và cả những người đã về hưu) có việc vui hay buồn, dù ở gần hay ở xa, cô cùng công đoàn viên đến thăm hỏi, động viên. Trước những việc làm đó bản thân giáo viên và gia đình họ vô cùng cảm động trước sự nhiệt tình và trách nhiệm của . Đặc biệt khi cô thấy học sinh và giáo viên khối 9 vất vả ôn luyện, đã thay mặt công đoàn nhà trường mua nước giải khát, hoa quả, bánh kẹo để cô trò lót dạ lúc ra chơi. Điều này có ý nghĩa rất lớn, là động lực để cô và trò khối 9 quyết tâm đẩy mạnh ôn tập, quyết đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra trong kỳ thi vào 10 THPT..

           Hình ảnh một Phó Chủ tịch Công đoàn luôn vui vẻ, nhẹ nhàng, tâm lý luôn để lại ấn tượng trong lòng cán bộ giáo viên nhân viên trong trường. Tất cả các  cá nhân đều được cô tôn trọng như nhau .“Luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu” vì vậy mọi vấn đề đều được cô giải quyết thấu tình đạt lý tạo được niềm tin vững chắc trong lòng mọi người.

        Cô thấu hiểu tính tình của từng người, thấu hiểu đời sống gia đình cũng như tâm tư nguyện vọng của chị em. Mỗi khi gia đình của cán bộ, GV, nhân viên (và cả những người đã về hưu) có việc vui hay buồn, dù ở gần hay ở xa, cô cùng công đoàn viên đến thăm hỏi, động viên. Trước những việc làm đó bản thân giáo viên và gia đình họ vô cùng cảm động trước sự nhiệt tình và trách nhiệm của người lãnh đạo. Đặc biệt khi cô thấy học sinh và giáo viên khối 9 vất vả ôn luyện, đã chỉ đạo công đoàn mua nước giải khát, hoa quả, bánh kẹo để cô trò lót dạ lúc ra chơi. Điều này có ý nghĩa rất lớn, là động lực để cô và trò khối 9 quyết tâm đẩy mạnh ôn tập, quyết đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra trong kỳ thi vào 10 THPT..

           Với vị trí công tác của mình, cô luôn gần gũi, động viên, chia sẻ, giúp đỡ chị em đoàn viên giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công việc, nhiệt tình với các hoạt động ngoại khóa do công đoàn cấp trên phát động. Hàng năm, cô cùng Ban Chấp hành Công đoàn  nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động phong trào như: hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục - thể thao nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho cán bộ, đoàn viên công đoàn. Bên cạnh đó, cô luôn đi sâu, đi sát trong mọi hoạt động công đoàn, tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên tham gia vào các phong trào thi đua do công đoàn trường và công đoàn cấp trên phát động như các phong trào thiện nguyện,phong trào hiến máu, ủng hộ trẻ em nghèo vượt khó, bà con khó khăn ở vùng cao… Hay trong năm 2019 – 2020 khi những người nông dân trong cả nước gặp khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản, phối kết hợp cùng Đoàn TNCSHCM cô đã thực hiện cuộc vận động giải cứu khoai lang, giải cứu dưa hấu… và nhận được sự hưởng ứng của CB, GV, NV và PH trong trường. Bên canh đó, cô luôn khích lệ động viên mọi người tham gia các phong trào thi đua như: “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo…cho học sinh noi theo”.

             Trong hoạt động phong trào, cô cũng luôn là người gương mẫu đi trước, qua đó lôi cuốn anh em trong trường tích cực làm theo. Nổi bật trong các phong trào của nhà trường đó phong trào từ thiện, ủng hộ. Ngoài phong trào do các cấp phát động, nhà trường thường xuyên chăm sóc, giúp đỡ nhiều HS có hoàn cảnh khó khăn trong trường, trong các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện. Từ đó khích lệ tinh thần đoàn viên tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ, ủng hộ giúp đỡ, tặng quà những học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Từ những hoạt động thiết thực nêu trên, cô đã góp phần không nhỏ tạo nên sự đoàn kết gắn bó giữa các đoàn viên công đoàn trong trường, giúp mọi người yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, Giấy khen có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong công tác Đoàn năm 2009 của BCH Đảng bộ quận Hoàng Mai theo quyết định số 228/QĐ-QU ngày 10 tháng11 năm 2010. Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng - Đảng bộ Phường Vĩnh Hưng  ngày 08 tháng 01 năm 2020 ,Quyết định số 106-QĐ/DU. Giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp Quận đạt giải Ba năm học 2018-2019 ngày 31 tháng 5 năm 2019, theo Quyết định số: 107/QĐ-PGD&ĐT.

Ai đó đã từng nói: “Một thầy giáo như ngọn nến đốt chính mình để soi rọi cho người khác.” Không hiểu sao mỗi lúc ngẫm nghĩ về câu nói ấy, trong lòng tôi và các đồng nghiệp trong trường lại nghĩ cô – Phó Chủ tịch Công đoàn thân thương của mình. Đối với chúng tôi, cô không chỉ là một người trong Công đoàn, người  chị, người bạn mà còn là một tấm gương để tôi học tập, rèn luyện, hoàn thiện bản thân mình.

  Dù đảm nhiệm công việc nào, cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh luôn phấn đấu hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Có thể nói, những thành tích mà cô đạt được là niềm vinh dự đối với bản thân và cũng là vinh dự của tập thể. Bởi kết quả đó đã góp phần không nhỏ vào bảng thành tích chung của nhà trường. Cô xứng đáng là tấm gương sáng tiêu biểu, điển hình về Cô giáo mẫu mực – Phó Chủ tịch công đoàn thân thiện”, hết lòng vì sự nghiệp trồng người. Cô là viên ngọc sáng trong những viên ngọc của nhà trường. Chính điều đó mà cô luôn nhận được tình yêu của phụ huynh cũng như sự tin tưởng của Ban Giám hiệu và sự trân trọng của tất cả mọi người. Cảm ơn người chiến sĩ văn hóa đã và đang cống hiến tài năng, trí tuệ của mình cho sự nghiệp trồng người, góp phần đưa chất lượng của trường trường THCS Vĩnh Hưng nói riêng và Quận Hoàng Mai nói chung được khởi sắc…

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG CÔNG TÁC CỦA CÔ GIÁO

 NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH

HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THCS VĨNH HƯNG THÁNG 7/2020 (17/07/2020)

  

   UBND QUẬN HOÀNG MAI

TRƯỜNG THCS VĨNH HƯNG

 

TIN BÀI THÁNG 07

 HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THCS VĨNH HƯNG THÁNG 7/2020

 

              Ngay từ những ngày đầu của tháng 7/2020 trường THCS Vĩnh Hưng đã có nhiều hoạt động cho công tác cuối năm, chuẩn bị kết thúc năm học. So với các năm học trước thì năm nay một năm học có nhiều sự khác biệt do tình hình dịch bệnh kéo dài. Vì vậy những hoạt động cuối năm cũng có nhiều đặc biệt, đó là nhà trường không tập trung CB, GV, NV PH và HS dưới sân trường tập trung trong phạm vi lớp học.

             Sáng ngày 11/7/2020 , nhà trường đã tổ chức Lễ tổng kết  năm học 2019 - 2020, buổi lễ có sự tham gia đông đủ của các thầy cô giáo Ban giám hiệu, các thầy cô trong Hội đồng Sư phạm và 1263 em học sinh, dưới sự điều hành của giáo viên chủ nhiệm các lớp.

             Buổi chiều cùng ngày, tại phòng Hội đồng, trường THCS  Vĩnh Hưng long trọng tổ chức Họp đại diện cha mẹ HS toàn trường (15h30), ngay sau đó, họp phụ huynh từng lớp tại các phòng học (17h). Trong đó, GVCN thông báo tới PH kết quả học tập và rèn luyện của HS trong năm học 2019 – 2020 cũng như những phương hướng, nhiệm vụ của năm học tới…

           7h30 ngày 17/7/2020 BGH cùng GVCN và các em học sinh khối 9 đã dâng hoa tại đài nghĩa trang liệt sĩ phường Vĩnh Hưng. Trong sự trang nghiêm và xúc động các em đã hiểu hơn về sự oanh liệt của một thời bom đạn, từ đó thấy được trách nhiệm của mình đối với bản thân, với gia đình và quê hương, đất nước.

         Cùng ngày hôm đó, nhà trường đã tổ chức trọng thể Lễ Bế giảng năm học 2019 -2020 và chia tay HS khối 9. Đây là dịp để thầy và trò nhà trường cùng nhìn lại những thành tích đã đạt được trong năm vừa qua, đồng thời cũng là để động viên, khích lệ thầy và trò đã đạt được những thành tích xuất sắc và cùng nhìn lại những mặt còn tồn tại để từ đó khắc phục những hạn chế của năm học. Với kết quả Học lực toàn trường Giỏi: 37,61%; Khá: 36,9%; Trung bình: 18,5,%; Yếu: 6,82%; Kém: 0,08%. Kết quả Hạnh kiểm Tốt: 92%; Khá: 8 %, không có HS xếp loại trung bình. Đặc biệt trong có 01 HS đạt giải Nhì môn Tin học, 01 HS đạt giải Khuyến khích môn Toán, 01 HS đạt giải Khuyến khích môn GDCD, 02 giải trong Kỳ thi Thách thức tư duy Thuật toán Bebras. Trong TDTT nhà trường đã đạt được giải 04 giải Nhất, 06 giải Nhì, 16 giải Ba ở các môn Điền kinh, Đá cầu, Erobic … cấp Quận, trong đó có 01 giải Nhì toàn đoàn.  Đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy các em đã chủ động nắm bắt cơ hội để thử sức mình trong các kì thi cùng với các học sinh trong toàn quận. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, vẫn còn một bộ phận nhỏ học sinh cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong học tập. Từ đó đưa chất lượng dạy và học của nhà trường đạt kết quả cao, bắt kịp với những bước chuyển mình trong giáo dục của quận nhà.

      Buổi lễ đã kết thúc trong niềm vui tươi, phấn khởi của GV, phụ huynh và HS, hứa hẹn sang năm học  mới với nhiều thắng lợi.

THÔNG BÁO (Về việc tuyển sinh lớp 6, năm học 2020-2021) (04/07/2020)

THÔNG BÁO

(Về việc tuyển sinh lớp 6, năm học 2020-2021)

 

Căn cứ Công văn số 1363/SGD&ĐT-QLT ngày 06/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Căn cứ Công văn số 1137/UBND-GDĐT ngày 12/5/2019 của UBND quận Hoàng Mai về việc chuẩn bị công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021;

Ban Giám hiệu trường THCS Vĩnh Hưng, xin được thông báo với các bậc phụ huynh học sinh Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021 của nhà trường như sau:

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển.

II. ĐỘ TUỔI DỰ TUYỂN

- Tuổi theo quy định: 11 tuổi (sinh năm 2009).

- Không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

- Những trường hợp đặc biệt khác theo quy định của Sở GD&ĐT.

III. HỒ SƠ

- Đơn xin dự tuyển vào THCS (theo mẫu);

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản photo sổ Hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an Quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường (trong thời hạn

- Chứng minh thư nhân dân (thẻ Căn cước công dân) của cả cha và mẹ (đối với những HS tuyển sinh trực tuyến chưa thành công);

- Bản chính Học bạ Tiểu học (phải có xác nhận đã hoàn thành chương trình Tiểu học);

- Quyết định được học vượt lớp; Quyết định được học với độ tuổi cao hơn và những giấy tờ được hưởng ưu tiên (nếu có).

IV. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

      Chỉ tiêu: 510 học sinh, 12 lớp

V. THỜI GIAN TUYỂN SINH

1. Tuyển sinh trực tuyến

- Từ ngày 07/8/2020 đến ngày 09/8/2020: Do phụ huynh học sinh thực hiện.

- Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 12/8/2020: Nhà trường tổng hợp số lượng học sinh đã đăng kí tuyển sinh trực tuyến thành công.

2. Tuyển sinh trực tiếp (tại trường THCS Vĩnh Hưng): Từ ngày 13/8/2020 đến hết ngày 15/8/2020. Cụ thể:

- Ngày 13/8 (thứ Năm): Tuyển sinh thuộc tổ dân phố số 01 đến tổ dân phố số 11;

- Ngày 14/8 (thứ Sáu): Tuyển sinh thuộc tổ dân phố số 12 đến tổ dân phố số 22;

- Ngày 15/8 (thứ  bảy): Tuyển sinh thuộc tổ dân phố số 23 đến tổ dân phố số 31 và những trường hợp còn lại;

* Thời gian Hội đồng tuyển sinh làm việc:

- Buổi sáng: từ 8h00’ đến 11h30’

- Buổi chiều: từ 14h00’ đến 16h30’

* Lưu ý: - Sau khi thực hiện tuyển sinh trực tuyến thành công, đề nghị phụ huynh in giấy nhập học (đơn xin dự tuyển vào trung học cơ sở).              

- Đủ hồ sơ và đúng thời gian quy định.

- Phụ huynh học sinh phải thực hiện đủ hai bước:

 

Bước 1: Tuyển sinh trực tuyến (tại nhà).

Bước 2: Tuyển sinh trực tiếp (tại trường).

            Trường THCS Vĩnh Hưng trân trọng thông báo và kính mong các bậc phụ huynh phối hợp thực hiện để kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021 của nhà trường thành công tốt đẹp./.

TẤM GƯƠNG “NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” THÁNG 6/ 2020 (19/06/2020)

BÀI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG “NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” THÁNG 6/ 2020

 

             Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Người tốt, việc tốt nhiều lắm. Ở đâu cũng có, ngành nào, giới nào, địa phương nào, lứa tuổi nào cũng có”. Đối với các dân tộc phương Đông thì “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. “Lấy gương người tốt, việc tốt giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Điều mà Bác Hồ quan tâm là làm sao giới thiệu những gương người tốt, việc tốt để mọi người noi gương, học tập và làm theo, đó cũng là cách để giới thiệu “những bông hoa rất đẹp trong vườn hoa chung của dân tộc”. Thực hiện lời dạy của người, mỗi người trong tập thể trường THCS Vĩnh Hưng luôn là những bông hoa đẹp, trong đó có bông hoa không rực rỡ nhưng âm thầm tỏa hương, cứ lặng lẽ bám trường, bám lớp, bên cạnh những người thầy, người cô để góp phần làm đẹp cho đời. Đó là bác Nguyễn Hà Yên – nhân viên bảo vệ của nhà trường.

          Về công tác tại trường năm 2018, một thời gian chưa phải dài nhưng cũng đủ để chúng tôi – những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa – cảm nhận được sự cống hiến và trách nhiệm của bác những ngày qua khiến chúng tôi phải nể phục.

           Với công việc với đặc thù là bảo vệ an ninh trường học, đảm bảo an toàn cho người dạy và học, bác cùng tổ bảo vệ luôn gương mẫu chấp hành nội quy, quy định của cơ quan cũng như nghiêm thực hiện đúng trách nhiệm của một nhân viên bảo vệ. Hàng ngày, ngoài việc thường xuyên tuần tra toàn trường, các bác còn phải luôn túc trực tại cổng trường để kiểm tra, giám sát lượng người ra và vào, bảo đảm về công tác PCCC và mỹ quan trường học, kiểm tra các phòng học trước khi HS đến và sau khi HS về, đảm bảo không còn ai ở lại khu vực sau giờ tan trường, tránh tổn thất của cải, tài sản nhà trường.

          Nghề bảo vệ có những đặc thù riêng, không phải trực hàng ngày mà trong những ngày Lễ, ngày Tết khi nhiều người được nghỉ thì bảo vệ phải làm việc, mà phải làm vất vả hơn ngày thường vì những kẻ xấu thường lợi dụng những ngày này để trộm cắp, nên các bác luôn phải đề cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của bản thân khi làm nhiệm vụ.

          Đặc biệt, những ngày HS nghỉ học vì dich Covid, bác không nề hà, quản ngại mà cùng anh em thực hiện công việc vệ sinh trường lớp, phun thuốc khử khuẩn. Khi GV và HS trở lại trường học, bác cùng Đoàn Thanh niên túc trực để đo thân nhiệt, nhắc nhở HS rửa tay khử khuẩn, thực hiện giãn cách xã hội. Thời gian này, khi thời tiết nắng nóng, cô trò chúng tôi được dạy và học trong phòng điều hòa thì bác cùng anh em trong nhóm bảo vệ phải làm việc ngoài trời, nhìn các bác mồ hôi ướt đẫm, chạy qua chạy lại trong nhiệt độ cao, khiến chúng tôi thấy lòng mình rưng rưng.

        Với anh chị em trong trường cũng như với phụ huynh và HS bác luôn hòa nhã, cởi mở và trung thực. Không những vậy, bác còn là người có đôi tay vàng bởi bất kể một việc gì bác cũng không nề hà, quản ngại mà nỗ lực làm hết. Từ phần âm thanh (loa phát thanh) hay chiếu sáng, các thiết bị điện, nước, bàn ghế hỏng, hay chỗ tường long tróc, chỗ nền nứt nẻ, hay chỗ sàn lớp gạch lát bị phồng rộp, chăm sóc cây cối, sân vườn, bác cùng anh em trong đội luôn làm một cách khéo léo, tỉ mỉ như những người thợ chuyên nghiệp nên chúng tôi thường đùa gọi bác là kĩ sư, là người đàn ông của gia đình (vì tập thể chúng tôi chủ yếu là nữ giới). Có việc gì khó khăn, chúng tôi thường gọi nhờ đến bác, bác lại nhiệt tình, vui vẻ giúp đỡ.

             Có lần, bác tâm sự với chúng tôi rằng vào nghề rồi mới hiểu. Nghề bảo vệ không những cần có nghiệp vụ, mà có khi phải đối mặt với nguy hiểm, lại thức khuya dậy sớm. Hơn nữa, người bảo vệ còn phải vượt qua những định kiến xã hội  (vì nhiều người nghĩ rằng nghề bảo vệ chỉ dành cho những người có trình độ thấp, thường thất nghiệp…) thì mới tồn tại được. Nghề bảo vệ đòi hỏi khi ứng xử phải là người có văn hóa, nói năng chuẩn mực. Trong công việc cần phải cần mẫn và trách nhiệm, trung thực và can đảm để có thể xử lý tình huống, ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Được như vậy mới có thể trở thành một nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp được mọi người tin cậy, quý mến.

         Bản thân tôi cũng nhận thấy, nhiều người cho rằng, nghề bảo vệ là nghề dành cho những người trình độ thấp và dành cho họ những ánh nhìn, cách cư xử thiếu tôn trọng và có cả những hành động coi thường. Nhưng khi hiểu rõ về công việc bảo vệ thì mới thấy suy nghĩ đó là sai lầm. Chính những người bảo vệ là những con người cần mẫn, ham học hỏi hơn ai hết. Như nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã  viết: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai”. Công việc bảo vệ còn là công việc đặc thù bởi khi mọi người chìm trong giấc ngủ là lúc họ phải thức trắng đêm để thực hiện nhiệm vụ. Màn đêm không yên bình như mọi người vẫn thường nghĩ, ngược lại nó vô cùng náo nhiệt. Đó là thời gian hoạt động của trộm cắp, là thời gian tập kích của kẻ quấy phá trật tự an ninh. Vì vậy, đòi hỏi người bảo vệ phải có sức khỏe, sự dũng cảm để sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thử thách.

           Cảm ơn bác, một người bảo vệ trường học chuyên nghiệp, tận tâm, trách nhiệm, cảm ơn người chiến sĩ trường học, con người thầm lặng đã mang lại sự bình yên cho chúng tôi, và chính những người bảo vệ như bác đã đóng góp một phần không nhỏ vào thành công của nhà trường, vào sự trưởng thành của thế hệ trẻ hôm nay.

BÁO CÁO HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH ONLINE NĂM HỌC 2019- 2020 (10/05/2020)

Tổ chức, tuyên truyền về mục đích ý nghĩa và các hoạt động của ngày sách Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên công nhân viên nhà trường, học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ công đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của bộ y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 qua hệ thống thông tin của trường.

Thư viện ảnh
Thời tiết